Vi lyckades!

Ann Backlund

Namn: Ann Backlund

Startvikt: 82kg

Nuvarande vikt: 59kg

Coach: Carina Gunnarsdotter

Hur hittade du Cambridge?

Google

Vad fick dig att börja din bantning med just Cambridgev just nu?

Jag upplevde att min vikt var ett hälsoproblem, det klassades som skadlig övervikt.

Hur länge övervägde du innan du började?

2 veckor

Var du skeptisk till Cambridge eller mot bantning innan du började?

Nej

Vilka av våra program använde du?

Målkiloprogrammet

Hade du paus mellan programmen?

Nej

Berätta vad du upplevde under själva bantningen på Cambridge:

Det gick lättare än jag förväntat mig.

Har du bantat tidigare?

Ja

Hur många gånger?

10-tal

Lista upp alla fördelar du fått genom din bantning.

Sänkt blodtryck, bättre rörlighet, bättre kondition, stärkt självförtroende, kläderna sitter bättre, man får många komplimanger och inspirerar andra till att göra samma resa.

På vilket sätt har ditt liv ändrat efter din bantning?

Min viktresa har varit en riktig hälsoresa.

Fick du någon oväntad fördel med din banting?

Sänkt blodtryck från 140/93 till 120/65 samt sundare matvanor.

Beskriv hur du tycker att banting på Cambridge är:

Lätt
Effektivt

Vill du beskriva närmare:

Carina är en bra coach som peppar, utmanar och stöttar. Hon är duktig på att se när man har svackor och ge en den där extra kicken som gör att man orkar kämpa vidare.

Tillbaka