Coachning


Vad är coachning?

Vi vet av erfarenhet att vi alla behöver hjälp och stöd både under bantningen och efteråt, då man håller den nya vikten. Din Cambridge Coach skräddarsyr programmet precis efter dina behov. Våra Coacher genomgår en omfattande och fortgående skolning, som vi i vår tur har skräddarsytt för våra Coacher. Allt detta för att du ska lyckas. Din Coach kan mycket om Stegprogrammet, bantningens effekt på hälsan, motivering och förståss coachning.

Personlig coachning enskilt eller i grupp?

Vi vet av erfarenhet att vi alla behöver hjälp och stöd både under bantningen och efteråt, då man håller den nya vikten. Din Cambridge Coach skräddarsyr programmet precis efter dina behov. Våra Coacher genomgår en omfattande och fortgående skolning, som vi i vår tur har skräddarsytt för våra Coacher. Allt detta för att du ska lyckas. Din Coach kan mycket om Stegprogrammet, bantningens effekt på hälsan, motivering och förståss coachning.

Redan innan första träffen kartlägger din Coach din situation just nu. Du svarar på frågor om din hälsa och din situation generellt sätt. Allt detta för att du ska få bästa möjliga service mot din satsning.

Under första träffen ser ni över din målsättning och du får med dig en plan för din kommande bantning. Du vet exakt vad du ska göra tills du träffar din Coach nästa gång. Din längd och kroppskomposition mäts och din Coach tar också en bild på dig. Reservera ca 45-60 minuter för första coachningen.

Följande träffar planeras in så att de passar din kalender. I början (och vid stegbyten) är det bra att träffas varje vecka. Efter att du hittar din rytm på valda steg, kan du välja att besöka din Coach varje, varannan eller var tredje vecka. Reservera 15-30 minuter för dessa träffar.

Efter bantningen kommer din Coach ännu att följa med din utveckling en längre tid. Ni får bestämma besöksfrekvensen så att det passar dig och så att du får det stöd du behöver. Det är smart att reservera dessa uppföljningsträffar redan i slutet på bantningen. Vi människor tenderar att glömma väldigt lätt. En typisk kundrelation varar i flera år. Även om resultaten kommer snabbt, behövs det tid att inarbeta nya vanor till varaktiga vanor.