Vi lyckades!

Ann-Katrin Kjell

Namn: Ann-Katrin Kjell

Startvikt: 89kg

Nuvarande vikt: 67kg

Coach:

Hur hittade du Cambridge?

Min vän/bekant/släkting bantade och jag såg hens förändring.
Har använt Cambridge tidigare

Vad fick dig att börja din bantning med just Cambridge just nu?

Min syster skulle delta på en bantningskurs med Cambridge och eftersom jag hade använt Cambridge tidigare så tänkt jag: Varför inte?

Hur länge övervägde du innan du började?

Från en minut till en annan

Var du skeptisk till Cambridge eller mot bantning innan du började?

Nej

Vilka av våra program använde du?

Kortprogrammet
Detox
Tappa Tio

Hade du paus mellan programmen?

Ja

Hur långa var dina pauser?

Mellan första och andra ingen paus, mellan andra och tredje, 5 månader, mellan tredje och fjärde hade jag en paus på 2,5 månad.

Berätta vad du upplevde under själva bantningen på Cambridge:

Jag har kört fyra program under ett år och det kändes lätt att starta upp de första två programmen men sedan har det varit lite motigt att kliva på de sista två gångerna men väl värt det när jag väl varit igång. Jag gillade att använda bara påsarna på det “gamla” sättet men har insett att det här upplägget med stegprogrammet har givit mig insikt och bra förutsättning att behålla min nya lägre vikt.

Har du bantat tidigare?

Ja

Hur många gånger?

Jag har bantat många gånger

Lista upp alla fördelar du fått genom din bantning.

Jag orkar mycket mer. Det är kul med kläder igen. Vissa kläder ramlar av och
vissa passar igen.

På vilket sätt har ditt liv ändrat efter din bantning?

Jag känner mig mer rörlig och kommer nu lätt ner för att knyta skorna.
Trädgårdsarbetet är så mycket lättar nu

Beskriv hur du tycker att banting på Cambridge är:

Lätt
Svårt
Roligt
Tråkigt
Lärorikt
Insiktsgivande
Motiverande
Inspirerande

Finns det något som kunde ha varit ännu bättre?

Jag är jättenöjd med upplägget, som gjort att jag har fått mer insikt om vad det är jag ska hålla mig borta ifrån eller äta mindre av för att behålla min nya lägre vikt.

Vill du beskriva närmare:

Min coach Eva Rydqvist är entusiastisk och positiv och det smittar av sig. Tre av programmen jag gjort har varit i grupp och Eva sätt att coach gör att det blir en bra stämning i gruppen, aldrig några sura miner.

Tillbaka