Vi lyckades!

Camilla Sahlin

Namn: Camilla Sahlin

Startvikt: 83kg

Nuvarande vikt: 70kg

Coach:

VAD FICK DIG ATT BÖRJA BANTA?

Jag hade passerat min trivselvikt.

HUR UPPLEVDE DU DIN BANTNING MED CAMBRIDGE?

Det har varit enkelt när man har ett program att följa. Bäst av allt är att man kört en vecka i taget. Min coach Eva har också varit till stor hjälp.

OM DU HAR BANTAT TIDIGARE, VAD VAR SKILLNADEN DENNA GÅNGEN MED CAMBRIDGE?

Jag har varit med i Viktväktarna det som skilde sig denna gång var att viktminskningen gick snabbare.

VILKA FÖRDELAR HAR BANTNINGEN RESULTERAT I?

Jag känner mig piggare och gladare.

HUR HAR LIVET FÖRÄNDRATS EFTER BANTNINGEN?

Det är roligt att träna igen.

UPPLEVDE DU NÅGOT UNDER ELLER EFTER BANTNINGEN SOM DU INTE HADE FÖRVÄNTAT DIG?

Att man gick ner så snabbt i vikt, det kunde jag nästan inte tro på när jag började.

Tillbaka