Vi lyckades!

Elisabeth Söderström

Namn: Elisabeth Söderström

Startvikt: 69kg

Nuvarande vikt: 59kg

Coach:

VAD FICK DIG ATT BÖRJABANTA?
Inte van vid att brösten blivit stora av att jag gått upp i vikt.

HUR UPPLEVDE DU DINBANTNING MEDCAMBRIDGE?
Mycket bra, det var ett enkelt upplägg att ta till sig.

OM DU HAR BANTATTIDIGARE, VAD VARSKILLNADEN DENNAGÅNGEN MED CAMBRIDGE?
Att jag fick i mig alla näringsämnen i via Cambridgemåltiderna när jag startadeprogrammet

VILKA FÖRDELAR HARBANTNINGEN RESULTERATI?
Mindre bröst, känner mig lättare i kroppen och inte lika “fluffig”.

HUR HAR LIVETFÖRÄNDRATS EFTERBANTNINGEN?
Lättare att börja sig ner och när jag ska röra mig och utför mitt arbete. Jagkommer i mina kläder igen.

UPPLEVDE DU NÅGOTUNDER ELLER EFTERBANTNINGEN SOM DUINTEHADE FÖRVÄNTAT DIG?
Hade inte förväntat mig att jag skulle minska så mycket i midjan, 10 cm på mina6 kilos viktminskning. Jag är jättenöjd med det.

BERÄTTA FRITT MED DINAEGNA ORD OM DINBANTNINGSERFARENHE
Lätt och smidigt att jag trots ett “normalviktigt” BMI vid start så fungeradeprogrammet vad det utlova. Med programmet Fixa 5 kg och jag gick ner 6 kg.Det var bra att starta tufft och sedan stegvis få lägga på mat.

Tillbaka