Vi lyckades!

Henrik Andersson

Namn: Henrik Andersson

Startvikt: 153kg

Nuvarande vikt: 129kg

Coach:

Hur hittade du Cambridge?

Min vän/bekant/släkting bantade och jag såg hens förändring.

Vad fick dig att börja din bantning med just Cambridge just nu?

Kläderna började sitta åt för mycket, det var dags att göra något åt det. Orkade inte röra på mig lika lätt längre. Jag har bantat många gånger både med Cambridge och annat.

Hur länge övervägde du innan du började?

Någon vecka eller två

Var du skeptisk till Cambridge eller mot bantning innan du började?

Nej

Vilka av våra program använde du?

Tappa Tio

Hade du paus mellan programmen?

Nej

Hur långa var dina pauser?

Det har bara varit ett program den här gången.

Berätta vad du upplevde under själva bantningen på Cambridge:

Vet att det fungerar bra för jag har gjort det tidigare. Har bestämt mig för att ha en högre vikt som slutmål mot vad jag haft tidigare (för att ge mig bättre förutsättning att behålla en mer hälsosam vikt). Jag vill hitta en viktstabilitet med ett BMI runt 30. Jag har tidigare i livet vägt ca 50 kg mer än den vikt jag har idag.

Har du bantat tidigare?

Ja

Hur många gånger?

Allt för många gånger.

Lista upp alla fördelar du fått genom din bantning.

Att kläderna passar igen, bättre ork.

På vilket sätt har ditt liv ändrat efter din bantning?

Sover mycket bättre med en lägre vikt. Har bestämt mig för att nu ta det lite lugnare i tempot på mina sista kilo och att det är

Fick du någon oväntad fördel med din bantning?

Inget jag kommer på, se ovan

Beskriv hur du tycker att banting på Cambridge är:

Lätt
Roligt
Tråkigt
Effektivt
Lärorikt
Insiktsgivande
Motiverande
Inspirerande

Finns det något som kunde ha varit ännu bättre?

Gillar produkterna mer nu, lättar att blanda och programmet är mer inriktat på att lära sig bra och goda kostvanor


Min coach Eva är drivande, kunnig och vill mitt bästa. Eva har egen erfarenhet av övervikt och det märks i hennes sätt att coach

Tillbaka