Vi lyckades!

Ingela Jernström

Namn: Ingela Jernström

Startvikt: 120kg

Nuvarande vikt: 69kg

Coach: Malin Sandgren

Hur hittade du Cambridge?
Jag har tidigare använt programmet

Vad fick dig att börja din bantning med just Cambridge just nu?

Jag tyckte det var dags att göra något åt min övervikt. Den begränsade mig i vardagen och jag märkte att det blev svårare och svårare att göra saker. Jag blev tröttare och min energinivå gick hela tiden neråt

Hur länge övervägde du innan du började?

3-4 månader

Var du skeptisk till Cambridge eller mot bantning innan du började?

Nej

Vilka av våra program använde du?

Forntidsprogrammet = REN KUR
Har övergått till stegprogrammet

Hade du paus mellan programmen?

Ja

Hur långa var dina pauser?
Det var olika, allt från en vecka till 1,5 månad.

Berätta vad du upplevde under själva bantningen på Cambridge:
Jag började med ren kur, sedan har jag fortsatt med stegprogrammet. Med det nya stegprogrammet är det enkelt att gå ner i vikt utan att man känner att man får “offra” något. Det känns bra helt enkelt

Har du bantat tidigare?
Ja

Hur många gånger?
3

Lista upp alla fördelar du fått genom din bantning.

Jag har mindre värk
Jag är piggare
Det har blivit lättare att röra sig
Jag orkar mer
Mina favoritkläder passar igen

På vilket sätt har ditt liv ändrat efter din bantning?

Jag har fått mycket mer energi och orkar vara mer aktiv i vardagen.

Fick du någon oväntad fördel med din bantning?

All pep från människor runt mig, det känns härlig.

Beskriv hur du tycker att banting på Cambridge är:

Lätt
Effektivt
Motiverande
Inspirerande

Finns det något som kunde ha varit ännu bättre?

Enligt mig är programmet perfekt. Det är enkelt att följa och man får snabba resultat. Dessa två komponenter är viktigt för att man ska kunna motivera sigsjälv att fortsätta

Vad tycker du om din coach?

Malin är inspirerande och peppande. Hon ger mig motivation att fortsätta tills jag nått min slutvikt.

Tillbaka