Vi lyckades!

Katarina

Namn: Katarina

Startvikt: 86kg

Nuvarande vikt: 61kg

Coach: Marie-Louise Karlsson

När bantade du med Cambridge?

2022

Vilka av följande program använde du?

Tappa Tio

Hur håller du din vikt?

Håller regelbunden kontakt med min coach.
Använder det jag lärt mig om mat och rutiner.
Väger mig regelbundet.
Tänker att jag gör ett av programmen om min vikt ökar.
Motionerar regelbundet, det styr rutinerna.
Har bestämt mig att detta är vikten jag vill ha.

Har du gett anvisningar om det du lärt dig vidare till någon annan?

Ja

Beskriv dina typiska tips eller anvisningar:

Idag fyller jag 1 år som “normal-viktig” Firar att jag har lyckats hålla min målvikt under ett helt års tid! Vet inte hur många gånger jag har bantat utan att lyckas, för min del har viktminskning inneburit tuffa perioder med dieter av alla de slag men med ett enda resultat- viktuppgång. Med hjälp av min coach Marie-Louise och Cambridge har jag lärt mig allt jag behöver veta för att få en sund och hållbar viktnedgång. Mina nya erfarenheter och kunskap om kost och träning hjälper mig att planera min vardag med måltider och träning,

Stort tack till dig Marie-Louise som gjorde det möjligt att tappa 25 kg i vikt!

Har du rekommenderat bantning med Cambridge åt någon?

Ja

Idag fyller jag 1 år som “normal-viktig” Firar att jag har lyckats hålla min målvikt under ett helt års tid! Vet inte hur många gånger jag har bantat utan att lyckas, för min del har viktminskning inneburit tuffa perioder med dieter av alla de slag men med ett enda resultat- viktuppgång. Med hjälp av min coach Marie-Louise och Cambridge har jag lärt mig allt jag behöver veta för att få en sund och hållbar viktnedgång. Mina nya erfarenheter och kunskap om kost och träning hjälper mig att planera min vardag med måltider och träning,

Stort tack till dig Marie-Louise som gjorde det möjligt att tappa 25 kg i vikt!

Tillbaka