Vi lyckades!

Marina Ström

Namn: Marina Ström

Startvikt: 85kg

Nuvarande vikt: 74kg

Coach:

VAD FICK DIG ATT BÖRJA BANTA?
Jag blev inspirerad av min väninna som kört Cambridge och jag hade bekymmer
med klimakteriebesvär.

HUR UPPLEVDE DU DIN BANTNING MED CAMBRIDGE?
Positivt förutom att magen krånglade lite.

OM DU HAR BANTAT TIDIGARE, VAD VAR SKILLNADEN DENNA GÅNGEN MED CAMBRIDGE?
Jag har kört Slanka tidigare, hade då ingen coach eller något program att följa.
Det var bra att få börja äta tidigt i programmet och lära sig goda kostvanor.

VILKA FÖRDELAR HAR BANTNINGEN RESULTERAT I?
Jag sover bättre och har inte värk i lederna på samma sätt länge. Jag tänker klarare.

HUR HAR LIVET FÖRÄNDRATS EFTER BANTNINGEN?
Jag har nu fått in motion i vardagen som jag inte hade tidigare. Jag har fått lära mig goda kostvanor och inser hur bra jag mår när jag äter så.

UPPLEVDE DU NÅGOT UNDER ELLER EFTER BANTNINGEN SOM DU INTE HADE FÖRVÄNTAT DIG?
Jag hade ganska bra kunskap innan eftersom min väninna hade berättat.

BERÄTTA FRITT MED DINA EGNA ORD OM DIN BANTNINGSERFARENHET
Jag har egentligen aldrig haft några problem med vikten som utan utan det har kommit på senare år. Det kände skönt att jag kunde få snabb hjälp och upplevde det som lätt med Cambridgemåltider, programmet och min coach Eva.


Tillbaka