Vi lyckades!

Pernilla Larsson

Namn: Pernilla Larsson

Startvikt: 85kg

Nuvarande vikt: 67kg

Coach: Carina Gunnarsdotter

Hur hittade du Cambridge?

Min vän/bekant/släkting bantade och jag såg hens förändring.

Vad fick dig att börja din bantning med just Cambridge just nu?

Jag kände att nu fick det räcka med extrakilona. Hade lite fester, dop bröllop på gång så tyckte det var dags

Hur länge övervägde du innan du började?

Ett par månader

Var du skeptisk till Cambridge eller mot bantning innan du började?

Nej

Vilka av våra program använde du?

Tappa Tio

Jämnveckoprogrammet

Hade du paus mellan programmen?

Nej

Hur långa var dina pauser?

Ingen paus

Berätta vad du upplevde under själva bantningen på Cambridge:

Tyckte det var härligt och skönt och det gick mycket snabbt i början vilket är ett stort plus då får man en rejäl kick

Har du bantat tidigare?

Ja

Hur många gånger?

2

Lista upp alla fördelar du fått genom din bantning.

Bättre hälsa, piggare, sover bättre, lättare att promenera.

På vilket sätt har ditt liv ändrat efter din bantning?

Håller bättre koll på vad jag äter och vet samtidigt hur jag snabbt kan gå ner några extrakilon

Fick du någon oväntad fördel med din bantning?

Att pulver soppor odyl smakar mycket bra

Beskriv hur du tycker att banting på Cambridge är:

Lätt
Roligt
Effektivt
Lärorikt
Insiktsgivande
Motiverande
Inspirerande

Finns det något som kunde ha varit ännu bättre?

Nej

Vill du beskriva närmare:

Trevlig glad inspirerande stöttande, en mycket bra förebild Uppmuntrande, positiv

Tillbaka