Vi lyckades!

Sylvia Jahns

Namn: Sylvia Jahns

Startvikt: 110kg

Nuvarande vikt: 85kg

Coach: Seija Kärkkäinen

Hur hittade du Cambridge?
Tips från en arbetskompis

Vad fick dig att börja din bantning med just Cambridge just nu?
Rekommendation från en kompis

Hur länge övervägde du innan du började?
Bestämde sig på momangen

Var du skeptisk till Cambridge eller mot bantning innan du började?
Nej

Vilka av våra program använde du?
Kortprogrammet
Jämnkiloprogrammet

Hade du paus mellan programmen?
Nej

Berätta vad du upplevde under själva bantningen på Cambridge:
Jag blev mer lättare och mer rörlig. De 2 första veckorna på respektive program upplevdes lite jobbiga – Detta p g a de lättare hungerkänslorna då endast “ren kur” med 3 st Cambridgeprodukter intogs. Hungerkänslorna blev mindre påtagliga när mer och mer mat tillsattes under de kommande veckorna: egen lunch och därefter egen frukost.

Har du bantat tidigare?
Ja

Hur många gånger?
1

Lista upp alla fördelar du fått genom din bantning.
Jag har blivit piggare och lättare i kroppen.
Jag har mindre ont i lederna – framför allt i knäna.
Det är lättare att hitta kläder. Mer shoppingglädje helt enkelt.

På vilket sätt har ditt liv ändrat efter din bantning?
Det har blivit så mycket lättare att röra sig.
Jag har fått insikten om att vad jag stoppar i mig har betydelse på min egen vikt.
Jag äter mer grönsaker och har bättre koll på tallriksmodellen. Jag äter mer med jämna mellanrum under dagen: oftare men lite mindre

Fick du någon oväntad fördel med din banting?
Inte lika svårt att vända sig i sängen!
Inte lika ont i knäna längre.
Lättare att knyta skorna när magen inte står i vägen

Beskriv hur du tycker att banting på Cambridge är:
Lätt
Effektivt
Lärorikt
Insiktsgivande
Motiverande
Inspirerande

Tillbaka