Vi lyckades!

Thord -35,5 kg

Namn: Thord Axelsson

Startvikt: 127kg

Nuvarande vikt: kg

Coach: Marie-Louise Karlsson

Hur började din övervikt och vad fick dig att bestämma dig för att gå ned i vikt?
Jag har varit överviktig i 30 år med en accelererande vikt. Jag har provat väldigt många metoder under årens lopp men aldrig lyckats. Jag kände att ska jag bli äldre måste jag göra någonting innan det är för sent. Då fick jag kontakt med Cambridge genom en arbetskamrat.

På vilket sätt har Cambridge och din rådgivare hjälpt dig att nå din trivselvikt?
Mycket tydlig information och ett positivt bemötande.  Cambridgemetoden är den överlägset mest effektiva metoden jag provat. Det går väldigt snabbt och man slipper hungerkänslor, vilket bidrar till en stark motivation.

Har du blivit fri från några sjukdomar/åkommor efter din viktminskning
Mina värden vid den stora provtagningen (diabetes 2) har förbättrats på ett sätt som läkaren aldrig tidigare. Jag provar nu att inte medicinera längre. Jag hade tidigare högt blodtryck, nu är värdena helt perfekta (120/71)!

Kan du nämna några positiva saker med att ha gått ned i vikt?
Jag är mycket piggare och konditionen är mycket bättre. Allt var tidigare fysiskt arbetsamt – inte nu längre! Alla kläder sitter skönt. Jag orkar idrotta och ta långa promenader. Jag har fått mycket glädje i livet tillbaka.

Hur gör du för att hålla vikten idag?
Jag har precis avslutat min kur och kommer träffa min rådgivare i dagarna för att få tips och råd om hur jag ska gå tillväga för att hålla min vikt.

Tillbaka