Kan Cambridge orsaka håravfall?

Ca 30 % av bantarna upplever att håret blir tunnare alltid då de bantar, oberoende av metoden. Dessa människor har troligen tappat hår även under graviditeten eller amningen. Håravfallet beror inte på Cambridge i sig utan på bantningen generellt. Det är viktigt att veta att håret alltid växer tillbaka om det har lossnat i pga bantning, amning eller stress. Många upplever också att håret är tjockare än innan sen när det gått en tid efter bantningen.