Kan diabetiker använda Cambridge?

Om du har diabetes typ 1 kan du inte banta på Steg 1, men nog på de övre stegen. Om du har diabetes typ 1, bör du dock konsultera din läkare eller diabetesskötare innan du börjar banta med Cambridge. Även om du har diabetes typ 2, bör du konsultera din läkare. Vilken VLCD som helst helst har enligt överviktsforskarna väldigt bra effekt på blodvärdena, precis som vilken bantning som helst.