Kan man bli friskare om man bantar?

Övervikt har alltid en negativ effekt på hälsan. En överviktig person löper dubbelt så stor risk att insjukna i högt blodtryck och andra överviktsrelaterade hälsoproblem. Det orsakar bl. a högt blodtryck. Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Har du högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. Bantar du ca 5-10 % av din vikt, får du redan en rejäl hälsoeffekt.