Delta i Voice of Cambridge tävlingen 2023! 

VOC, det vill säga Voice of Cambridge, är en tävling som anordnas för bantare. Vi har anordnat tävlingar av liknande typ sedan 2004, då tävlingen startade namnet var ”årets bantare”. Vi har bytt namn för att vi vill göra det möjligt för varje bantare att tävla, oavsett hur mycket vikt som hen har gått ned med vårt program. Voice of Cambridge är direkt översatt som Cambridges röst. Detta antyder två viktiga saker till saken: den ljudmagnet som fick flest röster i själva tävlingen vinner priset. Varje konkurrent ger sin egen röst till viktminskning genom att göra sin historia känd. Att berätta om att gå ner i vikt är viktigt för bantaren själv, för då får han det stöd, uppmuntran och bekräftelse han behöver i sitt val. Röstning är verkligen viktigt för coachen, eftersom han får den rekommendation han förtjänar och därmed motiverar kunder. För Cambridge som organisation ger bantarens röster glädje, stolthet och mening att de cirka 400 000 minus kilona som produceras av vårt team på cirka 100 personer är värdefulla för bantarna själva och deras nära och kära och i slutändan till samhället som helhet. Det är svårt att definiera en bra känsla på något annat sätt än de lyckliga upplevelserna.

I år kommer VOC-vinsten att förverkliga någons önskan. Det är därför registreringsformuläret har en väldigt viktig fråga: ”Vad skulle vara den bästa möjliga belöningen för dig?” Vi kan förverkliga nästan alla önskemål.

Anmälning: 

Anmäl dig till tävlingen så snart som möjligt, dock senast den 30 april 2023. Du kan antingen registrera dig genom din coach och fylla i formuläret tillsammans, eller så kan du själv fylla i formuläret nedan.

Anmäl dig här

Tävlingsklasserna är: 

Voice of cambridge -man. Alla manliga bantare kan delta i tävlingen. Också upprepade gånger.
Voice of cambridge -kvinna. Vilken kvinnlig bantare som helst kan delta i tävlingen. Också upprepade gånger.
Voice of cambridge -vikthållare. En person som klarat av att hålla sin vikt (+/- 2 kg av sitt mål) i minst två år kan delta i kategorin Årets vikthållare.

Röstningen

äger rum på vår hemsida under en vecka från 8.5 till 15.5.2023

Val av vinnare

En vinnare kommer att utses baserat på antalet röster. Vinnaren tillkännages onsdag den 17.5.2023

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.